INWESTYCJA WSPÓŁFINANSOWANA

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybactwo i Morze 2014-2020,
zapewniająca inwestycję w zrównoważone rybactwo

 

OPERACJA: 00100-6523.2-SW1510107/19/20

Tytuł operacji: Przygotowanie i przeprowadzenie kompleksowej promocji produktów rybactwa;

Cel operacji: Rozwój łańcucha dostaw i zwiększenie sprzedaży produktów o podniesionej wartości dodanej

Opis operacji: Operacja przewiduje kompleksową promocję produktów rybactwa wprowadzanych na rynek przez podmiot realizujący projekt. Przewidziane są m.in. realizacja nowych serwisów www, wykonanie tablic reklamowych, reklama w Internecie, mediach lokalnych itp.  

PROGRAM OPERACYJNY „RYBACTWO I MORZE” PRIORYTET 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” CS I.1 Rozwój łańcucha dostaw produktów rybactwa oraz tworzenie miejsc pracy w sektorze rybackim, działanie NGR: Dofinansowanie produktów marketingowych wykorzystanych w celu promocji

Zapoznaj się
z naszą ofertą